Vị Trí & Ngôn Ngữ

Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)

Giao dịch cổ phiếu CFD

Khám phá giao dịch cổ phiếu CFD với tốc độ nhanh chóng và điều kiện nền tảng tốt nhất. Mua và bán cổ phiếu của các công ty hàng đầu từ những sàn giao dịch hàng đầu và tận dụng các quyền lợi từ:

Nền tảng tiên tiến
GIAO DỊCH AN TOÀN
Thực hiện giao dịch nhanh chóng
Hỗ trợ toàn cầu 24/5

Nhóm Biến động Mạnh

Kiểm tra tình hình tăng, giảm, và xu hướng vận động giá nổi bật

Cổ Phiếu

--

--

Giá Hiện tại

--

Thay đổi Hàng ngày

--%

Cổ Phiếu

--

--

Giá Hiện tại

--

Thay đổi Hàng ngày

--%

Cổ Phiếu

--

--

Giá Hiện tại

--

Thay đổi Hàng ngày

--%

Cổ Phiếu

--

--

Giá Hiện tại

--

Thay đổi Hàng ngày

--%

Tìm kiếm thêm các cổ phiếu khác?
Tìm kiếm tại đây

Biểu tượngNhiệm vụ% Yêu cầu Ký quỹĐòn bẩyGiờ giao dịch
A.US01:2016:30 - 22:59
AA.US01:2016:30 - 22:59
AAL.US01:2016:30 - 22:59
AAP.US01:2016:30 - 22:59
AAPL.US01:2016:30 - 22:59
ABBV.US01:2016:30 - 22:59
ABC.US01:2016:30 - 22:59
ABNB.US01:2016:30 - 22:59
ABT.US01:2016:30 - 22:59
ACAD.US01:2016:30 - 22:59
ACB.US01:2016:30 - 22:59
ACGL.US01:2016:30 - 22:59
ACM.US01:2016:30 - 22:59
ACN.US01:2016:30 - 22:59
ADAP.US01:2016:30 - 22:59
ADBE.US01:2016:30 - 22:59
ADI.US01:2016:30 - 22:59
ADM.US01:2016:30 - 22:59
ADP.US01:2016:30 - 22:59
ADSK.US01:2016:30 - 22:59
ADT.US01:2016:30 - 22:59
AEE.US01:2016:30 - 22:59
AEM.US01:2016:30 - 22:59
AEO.US01:2016:30 - 22:59
AEP.US01:2016:30 - 22:59
AER.US01:2016:30 - 22:59
AES.US01:2016:30 - 22:59
AFG.US01:2016:30 - 22:59
AFL.US01:2016:30 - 22:59
AFRM.US01:2016:30 - 22:59
AG.US01:2016:30 - 22:59
AGCO.US01:2016:30 - 22:59
AGNC.US01:2016:30 - 22:59
AGO.US01:2016:30 - 22:59
AIG.US01:2016:30 - 22:59
AIZ.US01:2016:30 - 22:59
AJG.US01:2016:30 - 22:59
AKAM.US01:2016:30 - 22:59
ALB.US01:2016:30 - 22:59
ALGN.US01:2016:30 - 22:59
ALK.US01:2016:30 - 22:59
ALKS.US01:2016:30 - 22:59
ALL.US01:2016:30 - 22:59
ALLE.US01:2016:30 - 22:59
ALLY.US01:2016:30 - 22:59
ALNY.US01:2016:30 - 22:59
ALRM.US01:2016:30 - 22:59
ALSN.US01:2016:30 - 22:59
AMAT.US01:2016:30 - 22:59
AMBA.US01:2016:30 - 22:59
AMCR.US01:2016:30 - 22:59
AMCX.US01:2016:30 - 22:59
AMD.US01:2016:30 - 22:59
AME.US01:2016:30 - 22:59
AMG.US01:2016:30 - 22:59
AMGN.US01:2016:30 - 22:59
AMH.US01:2016:30 - 22:59
AMP.US01:2016:30 - 22:59
AMRN.US01:2016:30 - 22:59
AMT.US01:2016:30 - 22:59
AMWL.US01:2016:30 - 22:59
AMX.US01:2016:30 - 22:59
AMZN.US01:2016:30 - 22:59
AN.US01:2016:30 - 22:59
ANET.US01:2016:30 - 22:59
ANF.US01:2016:30 - 22:59
ANSS.US01:2016:30 - 22:59
AON.US01:2016:30 - 22:59
AOS.US01:2016:30 - 22:59
APA.US01:2016:30 - 22:59
APAM.US01:2016:30 - 22:59
APD.US01:2016:30 - 22:59
APH.US01:2016:30 - 22:59
APPS.US01:2016:30 - 22:59
APTV.US01:2016:30 - 22:59
AR.US01:2016:30 - 22:59
ARVL.US01:2016:30 - 22:59
ARW.US01:2016:30 - 22:59
ASAN.US01:2016:30 - 22:59
ASML.US01:2016:30 - 22:59
ASX.US01:2016:30 - 22:59
ATHM.US01:2016:30 - 22:59
ATI.US01:2016:30 - 22:59
ATO.US01:2016:30 - 22:59
ATR.US01:2016:30 - 22:59
ATRA.US01:2016:30 - 22:59
ATUS.US01:2016:30 - 22:59
AUPH.US01:2016:30 - 22:59
AUR.US01:2016:30 - 22:59
AVB.US01:2016:30 - 22:59
AVGO.US01:2016:30 - 22:59
AVT.US01:2016:30 - 22:59
AVTR.US01:2016:30 - 22:59
AWK.US01:2016:30 - 22:59
AXP.US01:2016:30 - 22:59
AXTI.US01:2016:30 - 22:59
AYI.US01:2016:30 - 22:59
AYX.US01:2016:30 - 22:59
AZN.US01:2016:30 - 22:59
AZO.US01:2016:30 - 22:59
AZPN.US01:2016:30 - 22:59
BA.US01:2016:30 - 22:59
BABA.US01:2016:30 - 22:59
BAC.US01:2016:30 - 22:59
BAH.US01:2016:30 - 22:59
BALL.US01:2016:30 - 22:59
BAM.US01:2016:30 - 22:59
BAP.US01:2016:30 - 22:59
BAX.US01:2016:30 - 22:59
BB.US01:2016:30 - 22:59
BBD.US01:2016:30 - 22:59
BBWI.US01:2016:30 - 22:59
BBY.US01:2016:30 - 22:59
BC.US01:2016:30 - 22:59
BCE.US01:2016:30 - 22:59
BDX.US01:2016:30 - 22:59
BE.US01:2016:30 - 22:59
BEN.US01:2016:30 - 22:59
BFB.US01:2016:30 - 22:59
BFH.US01:2016:30 - 22:59
BG.US01:2016:30 - 22:59
BGNE.US01:2016:30 - 22:59
BHC.US01:2016:30 - 22:59
BIDU.US01:2016:30 - 22:59
BIIB.US01:2016:30 - 22:59
BILI.US01:2016:30 - 22:59
BIO.US01:2016:30 - 22:59
BIOR.US01:2016:30 - 22:59
BK.US01:2016:30 - 22:59
BKD.US01:2016:30 - 22:59
BKKT.US01:2016:30 - 22:59
BKNG.US01:2016:30 - 22:59
BKR.US01:2016:30 - 22:59
BKU.US01:2016:30 - 22:59
BLDP.US01:2016:30 - 22:59
BLK.US01:2016:30 - 22:59
BLMN.US01:2016:30 - 22:59
BLNK.US01:2016:30 - 22:59
BLUE.US01:2016:30 - 22:59
BMBL.US01:2016:30 - 22:59
BMO.US01:2016:30 - 22:59
BMRN.US01:2016:30 - 22:59
BMY.US01:2016:30 - 22:59
BNGO.US01:2016:30 - 22:59
BNS.US01:2016:30 - 22:59
BNTX.US01:2016:30 - 22:59
BOX.US01:2016:30 - 22:59
BP.US01:2016:30 - 22:59
BR.US01:2016:30 - 22:59
BRFS.US01:2016:30 - 22:59
BRKB.US01:2016:30 - 22:59
BRO.US01:2016:30 - 22:59
BSAC.US01:2016:30 - 22:59
BSX.US01:2016:30 - 22:59
BUD.US01:2016:30 - 22:59
BUSE.US01:2016:30 - 22:59
BWA.US01:2016:30 - 22:59
BX.US01:2016:30 - 22:59
BXMT.US01:2016:30 - 22:59
BXP.US01:2016:30 - 22:59
BYD.US01:2016:30 - 22:59
BYND.US01:2016:30 - 22:59
BZUN.US01:2016:30 - 22:59
C.US01:2016:30 - 22:59
CAG.US01:2016:30 - 22:59
CAH.US01:2016:30 - 22:59
CAKE.US01:2016:30 - 22:59
CAR.US01:2016:30 - 22:59
CARA.US01:2016:30 - 22:59
CAT.US01:2016:30 - 22:59
CB.US01:2016:30 - 22:59
CBOE.US01:2016:30 - 22:59
CCI.US01:2016:30 - 22:59
CCJ.US01:2016:30 - 22:59
CCK.US01:2016:30 - 22:59
CCL.US01:2016:30 - 22:59
CCU.US01:2016:30 - 22:59
CDE.US01:2016:30 - 22:59
CDNS.US01:2016:30 - 22:59
CDW.US01:2016:30 - 22:59
CE.US01:2016:30 - 22:59
CFG.US01:2016:30 - 22:59
CGC.US01:2016:30 - 22:59
CGNX.US01:2016:30 - 22:59
CHKP.US01:2016:30 - 22:59
CHPT.US01:2016:30 - 22:59
CHRW.US01:2016:30 - 22:59
CHS.US01:2016:30 - 22:59
CHT.US01:2016:30 - 22:59
CHTR.US01:2016:30 - 22:59
CHWY.US01:2016:30 - 22:59
CI.US01:2016:30 - 22:59
CIB.US01:2016:30 - 22:59
CIEN.US01:2016:30 - 22:59
CIM.US01:2016:30 - 22:59
CINF.US01:2016:30 - 22:59
CL.US01:2016:30 - 22:59
CLB.US01:2016:30 - 22:59
CLF.US01:2016:30 - 22:59
CLH.US01:2016:30 - 22:59
CLX.US01:2016:30 - 22:59
CM.US01:2016:30 - 22:59
CMA.US01:2016:30 - 22:59
CMCSA.US01:2016:30 - 22:59
CME.US01:2016:30 - 22:59
CMG.US01:2016:30 - 22:59
CMI.US01:2016:30 - 22:59
CMS.US01:2016:30 - 22:59
CNC.US01:2016:30 - 22:59
CNK.US01:2016:30 - 22:59
CNO.US01:2016:30 - 22:59
CNP.US01:2016:30 - 22:59
CNQ.US01:2016:30 - 22:59
CNX.US01:2016:30 - 22:59
COF.US01:2016:30 - 22:59
COIN.US01:2016:30 - 22:59
COLB.US01:2016:30 - 22:59
COMM.US01:2016:30 - 22:59
COMP.US01:2016:30 - 22:59
COO.US01:2016:30 - 22:59
COP.US01:2016:30 - 22:59
COST.US01:2016:30 - 22:59
COTY.US01:2016:30 - 22:59
CPA.US01:2016:30 - 22:59
CPB.US01:2016:30 - 22:59
CPNG.US01:2016:30 - 22:59
CPRI.US01:2016:30 - 22:59
CPRT.US01:2016:30 - 22:59
CPT.US01:2016:30 - 22:59
CR.US01:2016:30 - 22:59
CRL.US01:2016:30 - 22:59
CRM.US01:2016:30 - 22:59
CRON.US01:2016:30 - 22:59
CRSP.US01:2016:30 - 22:59
CRTO.US01:2016:30 - 22:59
CRUS.US01:2016:30 - 22:59
CRWD.US01:2016:30 - 22:59
CSCO.US01:2016:30 - 22:59
CSIQ.US01:2016:30 - 22:59
CSTR.US01:2016:30 - 22:59
CSX.US01:2016:30 - 22:59
CTAS.US01:2016:30 - 22:59
CTLT.US01:2016:30 - 22:59
CTRA.US01:2016:30 - 22:59
CTSH.US01:2016:30 - 22:59
CVAC.US01:2016:30 - 22:59
CVE.US01:2016:30 - 22:59
CVI.US01:2016:30 - 22:59
CVLT.US01:2016:30 - 22:59
CVNA.US01:2016:30 - 22:59
CVS.US01:2016:30 - 22:59
CVX.US01:2016:30 - 22:59
CX.US01:2016:30 - 22:59
CYBR.US01:2016:30 - 22:59
CYH.US01:2016:30 - 22:59
CZR.US01:2016:30 - 22:59
D.US01:2016:30 - 22:59
DAL.US01:2016:30 - 22:59
DAN.US01:2016:30 - 22:59
DASH.US01:2016:30 - 22:59
DBI.US01:2016:30 - 22:59
DBX.US01:2016:30 - 22:59
DCFC.US01:2016:30 - 22:59
DD.US01:2016:30 - 22:59
DDD.US01:2016:30 - 22:59
DDOG.US01:2016:30 - 22:59
DDS.US01:2016:30 - 22:59
DE.US01:2016:30 - 22:59
DEI.US01:2016:30 - 22:59
DELL.US01:2016:30 - 22:59
DFS.US01:2016:30 - 22:59
DG.US01:2016:30 - 22:59
DGX.US01:2016:30 - 22:59
DHC.US01:2016:30 - 22:59
DHI.US01:2016:30 - 22:59
DHR.US01:2016:30 - 22:59
DIS.US01:2016:30 - 22:59
DISH.US01:2016:30 - 22:59
DKNG.US01:2016:30 - 22:59
DKS.US01:2016:30 - 22:59
DLB.US01:2016:30 - 22:59
DLR.US01:2016:30 - 22:59
DLTR.US01:2016:30 - 22:59
DOCU.US01:2016:30 - 22:59
DOV.US01:2016:30 - 22:59
DOW.US01:2016:30 - 22:59
DPZ.US01:2016:30 - 22:59
DRRX.US01:2016:30 - 22:59
DTE.US01:2016:30 - 22:59
DUK.US01:2016:30 - 22:59
DVA.US01:2016:30 - 22:59
DVN.US01:2016:30 - 22:59
DXC.US01:2016:30 - 22:59
DXCM.US01:2016:30 - 22:59
EA.US01:2016:30 - 22:59
EAT.US01:2016:30 - 22:59
EBAY.US01:2016:30 - 22:59
EBS.US01:2016:30 - 22:59
EC.US01:2016:30 - 22:59
ECL.US01:2016:30 - 22:59
ED.US01:2016:30 - 22:59
EDU.US01:2016:30 - 22:59
EGO.US01:2016:30 - 22:59
EHTH.US01:2016:30 - 22:59
EIX.US01:2016:30 - 22:59
EL.US01:2016:30 - 22:59
ELV.US01:2016:30 - 22:59
EMN.US01:2016:30 - 22:59
EMR.US01:2016:30 - 22:59
ENB.US01:2016:30 - 22:59
ENIC.US01:2016:30 - 22:59
ENPH.US01:2016:30 - 22:59
ENR.US01:2016:30 - 22:59
ENS.US01:2016:30 - 22:59
EOG.US01:2016:30 - 22:59
EPD.US01:2016:30 - 22:59
EQH.US01:2016:30 - 22:59
EQIX.US01:2016:30 - 22:59
EQR.US01:2016:30 - 22:59
EQT.US01:2016:30 - 22:59
ERIC.US01:2016:30 - 22:59
ES.US01:2016:30 - 22:59
ESNT.US01:2016:30 - 22:59
ESS.US01:2016:30 - 22:59
ETD.US01:2016:30 - 22:59
ETN.US01:2016:30 - 22:59
ETR.US01:2016:30 - 22:59
ETSY.US01:2016:30 - 22:59
EVGO.US01:2016:30 - 22:59
EVTC.US01:2016:30 - 22:59
EW.US01:2016:30 - 22:59
EXC.US01:2016:30 - 22:59
EXEL.US01:2016:30 - 22:59
EXP.US01:2016:30 - 22:59
EXPD.US01:2016:30 - 22:59
EXPE.US01:2016:30 - 22:59
EXR.US01:2016:30 - 22:59
F.US01:2016:30 - 22:59
FANG.US01:2016:30 - 22:59
FAST.US01:2016:30 - 22:59
FBIN.US01:2016:30 - 22:59
FCEL.US01:2016:30 - 22:59
FCX.US01:2016:30 - 22:59
FDX.US01:2016:30 - 22:59
FE.US01:2016:30 - 22:59
FFIV.US01:2016:30 - 22:59
FHN.US01:2016:30 - 22:59
FI.US01:2016:30 - 22:59
FIS.US01:2016:30 - 22:59
FITB.US01:2016:30 - 22:59
FIVE.US01:2016:30 - 22:59
FL.US01:2016:30 - 22:59
FLEX.US01:2016:30 - 22:59
FLO.US01:2016:30 - 22:59
FLR.US01:2016:30 - 22:59
FLS.US01:2016:30 - 22:59
FLT.US01:2016:30 - 22:59
FMX.US01:2016:30 - 22:59
FNB.US01:2016:30 - 22:59
FNF.US01:2016:30 - 22:59
FNGU.US01:2016:30 - 22:59
FOSL.US01:2016:30 - 22:59
FOX.US01:2016:30 - 22:59
FOXA.US01:2016:30 - 22:59
FRT.US01:2016:30 - 22:59
FSLR.US01:2016:30 - 22:59
FSR.US01:2016:30 - 22:59
FTCH.US01:2016:30 - 22:59
FTI.US01:2016:30 - 22:59
FTNT.US01:2016:30 - 22:59
FTV.US01:2016:30 - 22:59
FUTU.US01:2016:30 - 22:59
GATX.US01:2016:30 - 22:59
GCI.US01:2016:30 - 22:59
GD.US01:2016:30 - 22:59
GDDY.US01:2016:30 - 22:59
GE.US01:2016:30 - 22:59
GEN.US01:2016:30 - 22:59
GES.US01:2016:30 - 22:59
GEVO.US01:2016:30 - 22:59
GFF.US01:2016:30 - 22:59
GFI.US01:2016:30 - 22:59
GFS.US01:2016:30 - 22:59
GGG.US01:2016:30 - 22:59
GIL.US01:2016:30 - 22:59
GILD.US01:2016:30 - 22:59
GIS.US01:2016:30 - 22:59
GLNG.US01:2016:30 - 22:59
GLOB.US01:2016:30 - 22:59
GLPI.US01:2016:30 - 22:59
GLW.US01:2016:30 - 22:59
GM.US01:2016:30 - 22:59
GNRC.US01:2016:30 - 22:59
GNTX.US01:2016:30 - 22:59
GNW.US01:2016:30 - 22:59
GOCO.US01:2016:30 - 22:59
GOLD.US01:2016:30 - 22:59
GOOG.US01:2016:30 - 22:59
GOOGL.US01:2016:30 - 22:59
GPC.US01:2016:30 - 22:59
GPN.US01:2016:30 - 22:59
GPRO.US01:2016:30 - 22:59
GPS.US01:2016:30 - 22:59
GRMN.US01:2016:30 - 22:59
GRPN.US01:2016:30 - 22:59
GRVY.US01:2016:30 - 22:59
GS.US01:2016:30 - 22:59
GSM.US01:2016:30 - 22:59
GT.US01:2016:30 - 22:59
GWW.US01:2016:30 - 22:59
H.US01:2016:30 - 22:59
HAL.US01:2016:30 - 22:59
HAS.US01:2016:30 - 22:59
HBAN.US01:2016:30 - 22:59
HBI.US01:2016:30 - 22:59
HCA.US01:2016:30 - 22:59
HD.US01:2016:30 - 22:59
HDB.US01:2016:30 - 22:59
HES.US01:2016:30 - 22:59
HIG.US01:2016:30 - 22:59
HII.US01:2016:30 - 22:59
HIMX.US01:2016:30 - 22:59
HLF.US01:2016:30 - 22:59
HLT.US01:2016:30 - 22:59
HMC.US01:2016:30 - 22:59
HMY.US01:2016:30 - 22:59
HOG.US01:2016:30 - 22:59
HOLX.US01:2016:30 - 22:59
HON.US01:2016:30 - 22:59
HOOD.US01:2016:30 - 22:59
HOUS.US01:2016:30 - 22:59
HP.US01:2016:30 - 22:59
HPE.US01:2016:30 - 22:59
HPQ.US01:2016:30 - 22:59
HRB.US01:2016:30 - 22:59
HRL.US01:2016:30 - 22:59
HSIC.US01:2016:30 - 22:59
HST.US01:2016:30 - 22:59
HSY.US01:2016:30 - 22:59
HTHT.US01:2016:30 - 22:59
HUBS.US01:2016:30 - 22:59
HUM.US01:2016:30 - 22:59
HUN.US01:2016:30 - 22:59
HUT.US01:2016:30 - 22:59
HWM.US01:2016:30 - 22:59
HXL.US01:2016:30 - 22:59
HYLN.US01:2016:30 - 22:59
IAC.US01:2016:30 - 22:59
IBB.US01:2016:30 - 22:59
IBM.US01:2016:30 - 22:59
IBN.US01:2016:30 - 22:59
ICE.US01:2016:30 - 22:59
ICL.US01:2016:30 - 22:59
ICPT.US01:2016:30 - 22:59
IDXX.US01:2016:30 - 22:59
IEP.US01:2016:30 - 22:59
IFF.US01:2016:30 - 22:59
IGT.US01:2016:30 - 22:59
ILMN.US01:2016:30 - 22:59
IMO.US01:2016:30 - 22:59
INCY.US01:2016:30 - 22:59
INFA.US01:2016:30 - 22:59
INFN.US01:2016:30 - 22:59
INFY.US01:2016:30 - 22:59
INGR.US01:2016:30 - 22:59
INO.US01:2016:30 - 22:59
INTC.US01:2016:30 - 22:59
INTU.US01:2016:30 - 22:59
IOVA.US01:2016:30 - 22:59
IP.US01:2016:30 - 22:59
IPG.US01:2016:30 - 22:59
IPGP.US01:2016:30 - 22:59
IQ.US01:2016:30 - 22:59
IQV.US01:2016:30 - 22:59
IR.US01:2016:30 - 22:59
IRM.US01:2016:30 - 22:59
ISRG.US01:2016:30 - 22:59
IT.US01:2016:30 - 22:59
ITRI.US01:2016:30 - 22:59
ITT.US01:2016:30 - 22:59
ITUB.US01:2016:30 - 22:59
ITW.US01:2016:30 - 22:59
IVR.US01:2016:30 - 22:59
IVZ.US01:2016:30 - 22:59
J.US01:2016:30 - 22:59
JAZZ.US01:2016:30 - 22:59
JBHT.US01:2016:30 - 22:59
JBL.US01:2016:30 - 22:59
JBLU.US01:2016:30 - 22:59
JCI.US01:2016:30 - 22:59
JD.US01:2016:30 - 22:59
JEF.US01:2016:30 - 22:59
JKS.US01:2016:30 - 22:59
JMIA.US01:2016:30 - 22:59
JNJ.US01:2016:30 - 22:59
JNPR.US01:2016:30 - 22:59
JPM.US01:2016:30 - 22:59
JWN.US01:2016:30 - 22:59
K.US01:2016:30 - 22:59
KBR.US01:2016:30 - 22:59
KDP.US01:2016:30 - 22:59
KEY.US01:2016:30 - 22:59
KGC.US01:2016:30 - 22:59
KHC.US01:2016:30 - 22:59
KIM.US01:2016:30 - 22:59
KKR.US01:2016:30 - 22:59
KLAC.US01:2016:30 - 22:59
KMB.US01:2016:30 - 22:59
KMI.US01:2016:30 - 22:59
KMT.US01:2016:30 - 22:59
KMX.US01:2016:30 - 22:59
KNDI.US01:2016:30 - 22:59
KNX.US01:2016:30 - 22:59
KO.US01:2016:30 - 22:59
KODK.US01:2016:30 - 22:59
KOF.US01:2016:30 - 22:59
KR.US01:2016:30 - 22:59
KRC.US01:2016:30 - 22:59
KSS.US01:2016:30 - 22:59
KVUE.US01:2016:30 - 22:59
L.US01:2016:30 - 22:59
LAC.US01:2016:30 - 22:59
LAUR.US01:2016:30 - 22:59
LAZ.US01:2016:30 - 22:59
LAZR.US01:2016:30 - 22:59
LBTYA.US01:2016:30 - 22:59
LBTYK.US01:2016:30 - 22:59
LC.US01:2016:30 - 22:59
LCID.US01:2016:30 - 22:59
LECO.US01:2016:30 - 22:59
LEG.US01:2016:30 - 22:59
LEGN.US01:2016:30 - 22:59
LEN.US01:2016:30 - 22:59
LEVI.US01:2016:30 - 22:59
LH.US01:2016:30 - 22:59
LHX.US01:2016:30 - 22:59
LI.US01:2016:30 - 22:59
LITE.US01:2016:30 - 22:59
LKQ.US01:2016:30 - 22:59
LLY.US01:2016:30 - 22:59
LMND.US01:2016:30 - 22:59
LMT.US01:2016:30 - 22:59
LNC.US01:2016:30 - 22:59
LNG.US01:2016:30 - 22:59
LNT.US01:2016:30 - 22:59
LOW.US01:2016:30 - 22:59
LPG.US01:2016:30 - 22:59
LPLA.US01:2016:30 - 22:59
LPSN.US01:2016:30 - 22:59
LPX.US01:2016:30 - 22:59
LRCX.US01:2016:30 - 22:59
LTHM.US01:2016:30 - 22:59
LULU.US01:2016:30 - 22:59
LUMN.US01:2016:30 - 22:59
LUV.US01:2016:30 - 22:59
LVS.US01:2016:30 - 22:59
LXP.US01:2016:30 - 22:59
LYB.US01:2016:30 - 22:59
LYFT.US01:2016:30 - 22:59
LYV.US01:2016:30 - 22:59
M.US01:2016:30 - 22:59
MA.US01:2016:30 - 22:59
MAC.US01:2016:30 - 22:59
MAN.US01:2016:30 - 22:59
MANU.US01:2016:30 - 22:59
MAR.US01:2016:30 - 22:59
MARA.US01:2016:30 - 22:59
MAS.US01:2016:30 - 22:59
MASI.US01:2016:30 - 22:59
MAT.US01:2016:30 - 22:59
MBI.US01:2016:30 - 22:59
MCD.US01:2016:30 - 22:59
MCHP.US01:2016:30 - 22:59
MCK.US01:2016:30 - 22:59
MCO.US01:2016:30 - 22:59
MD.US01:2016:30 - 22:59
MDC.US01:2016:30 - 22:59
MDLZ.US01:2016:30 - 22:59
MDRX.US01:2016:30 - 22:59
MDT.US01:2016:30 - 22:59
MDU.US01:2016:30 - 22:59
MELI.US01:2016:30 - 22:59
MEOH.US01:2016:30 - 22:59
MET.US01:2016:30 - 22:59
META.US01:2016:30 - 22:59
MFA.US01:2016:30 - 22:59
MFC.US01:2016:30 - 22:59
MGA.US01:2016:30 - 22:59
MGM.US01:2016:30 - 22:59
MKC.US01:2016:30 - 22:59
MKL.US01:2016:30 - 22:59
MKTX.US01:2016:30 - 22:59
MLCO.US01:2016:30 - 22:59
MLM.US01:2016:30 - 22:59
MMC.US01:2016:30 - 22:59
MMM.US01:2016:30 - 22:59
MNST.US01:2016:30 - 22:59
MO.US01:2016:30 - 22:59
MOH.US01:2016:30 - 22:59
MOMO.US01:2016:30 - 22:59
MOS.US01:2016:30 - 22:59
MPC.US01:2016:30 - 22:59
MPLX.US01:2016:30 - 22:59
MPWR.US01:2016:30 - 22:59
MRK.US01:2016:30 - 22:59
MRNA.US01:2016:30 - 22:59
MRO.US01:2016:30 - 22:59
MRVL.US01:2016:30 - 22:59
MS.US01:2016:30 - 22:59
MSCI.US01:2016:30 - 22:59
MSFT.US01:2016:30 - 22:59
MSGS.US01:2016:30 - 22:59
MSI.US01:2016:30 - 22:59
MSM.US01:2016:30 - 22:59
MSTR.US01:2016:30 - 22:59
MTB.US01:2016:30 - 22:59
MTCH.US01:2016:30 - 22:59
MTD.US01:2016:30 - 22:59
MTG.US01:2016:30 - 22:59
MU.US01:2016:30 - 22:59
MUR.US01:2016:30 - 22:59
MVST.US01:2016:30 - 22:59
NAVI.US01:2016:30 - 22:59
NBIX.US01:2016:30 - 22:59
NBR.US01:2016:30 - 22:59
NCLH.US01:2016:30 - 22:59
NCR.US01:2016:30 - 22:59
NDAQ.US01:2016:30 - 22:59
NDSN.US01:2016:30 - 22:59
NEE.US01:2016:30 - 22:59
NEM.US01:2016:30 - 22:59
NET.US01:2016:30 - 22:59
NEU.US01:2016:30 - 22:59
NEWR.US01:2016:30 - 22:59
NFLX.US01:2016:30 - 22:59
NGD.US01:2016:30 - 22:59
NGVC.US01:2016:30 - 22:59
NIO.US01:2016:30 - 22:59
NKE.US01:2016:30 - 22:59
NKLA.US01:2016:30 - 22:59
NKTR.US01:2016:30 - 22:59
NLY.US01:2016:30 - 22:59
NMRK.US01:2016:30 - 22:59
NOC.US01:2016:30 - 22:59
NOK.US01:2016:30 - 22:59
NOW.US01:2016:30 - 22:59
NRG.US01:2016:30 - 22:59
NSC.US01:2016:30 - 22:59
NSTG.US01:2016:30 - 22:59
NTAP.US01:2016:30 - 22:59
NTES.US01:2016:30 - 22:59
NTRS.US01:2016:30 - 22:59
NUE.US01:2016:30 - 22:59
NUS.US01:2016:30 - 22:59
NVAX.US01:2016:30 - 22:59
NVDA.US01:2016:30 - 22:59
NVRO.US01:2016:30 - 22:59
NVS.US01:2016:30 - 22:59
NWL.US01:2016:30 - 22:59
NWS.US01:2016:30 - 22:59
NWSA.US01:2016:30 - 22:59
NXPI.US01:2016:30 - 22:59
NYCB.US01:2016:30 - 22:59
NYT.US01:2016:30 - 22:59
O.US01:2016:30 - 22:59
OC.US01:2016:30 - 22:59
OCSL.US01:2016:30 - 22:59
ODFL.US01:2016:30 - 22:59
ODP.US01:2016:30 - 22:59
OGE.US01:2016:30 - 22:59
OHI.US01:2016:30 - 22:59
OII.US01:2016:30 - 22:59
OIS.US01:2016:30 - 22:59
OKE.US01:2016:30 - 22:59
OKTA.US01:2016:30 - 22:59
OLED.US01:2016:30 - 22:59
OLLI.US01:2016:30 - 22:59
OMC.US01:2016:30 - 22:59
OMER.US01:2016:30 - 22:59
OMI.US01:2016:30 - 22:59
ON.US01:2016:30 - 22:59
OPFI.US01:2016:30 - 22:59
OPK.US01:2016:30 - 22:59
ORCL.US01:2016:30 - 22:59
ORI.US01:2016:30 - 22:59
ORLY.US01:2016:30 - 22:59
OSK.US01:2016:30 - 22:59
OSTK.US01:2016:30 - 22:59
OTEX.US01:2016:30 - 22:59
OXY.US01:2016:30 - 22:59
PACB.US01:2016:30 - 22:59
PAGP.US01:2016:30 - 22:59
PANW.US01:2016:30 - 22:59
PARA.US01:2016:30 - 22:59
PAYC.US01:2016:30 - 22:59
PAYX.US01:2016:30 - 22:59
PBI.US01:2016:30 - 22:59
PBR.US01:2016:30 - 22:59
PCAR.US01:2016:30 - 22:59
PCG.US01:2016:30 - 22:59
PCRX.US01:2016:30 - 22:59
PDCO.US01:2016:30 - 22:59
PDD.US01:2016:30 - 22:59
PEG.US01:2016:30 - 22:59
PENN.US01:2016:30 - 22:59
PEP.US01:2016:30 - 22:59
PFE.US01:2016:30 - 22:59
PFG.US01:2016:30 - 22:59
PFGC.US01:2016:30 - 22:59
PG.US01:2016:30 - 22:59
PGEN.US01:2016:30 - 22:59
PGR.US01:2016:30 - 22:59
PH.US01:2016:30 - 22:59
PHM.US01:2016:30 - 22:59
PII.US01:2016:30 - 22:59
PINS.US01:2016:30 - 22:59
PLAY.US01:2016:30 - 22:59
PLCE.US01:2016:30 - 22:59
PLD.US01:2016:30 - 22:59
PLTR.US01:2016:30 - 22:59
PLUG.US01:2016:30 - 22:59
PM.US01:2016:30 - 22:59
PNC.US01:2016:30 - 22:59
PNNT.US01:2016:30 - 22:59
PNR.US01:2016:30 - 22:59
PNW.US01:2016:30 - 22:59
POOL.US01:2016:30 - 22:59
PPG.US01:2016:30 - 22:59
PPL.US01:2016:30 - 22:59
PRGO.US01:2016:30 - 22:59
PRU.US01:2016:30 - 22:59
PSA.US01:2016:30 - 22:59
PSEC.US01:2016:30 - 22:59
PSX.US01:2016:30 - 22:59
PTC.US01:2016:30 - 22:59
PTON.US01:2016:30 - 22:59
PVH.US01:2016:30 - 22:59
PWR.US01:2016:30 - 22:59
PXD.US01:2016:30 - 22:59
PYPL.US01:2016:30 - 22:59
QCOM.US01:2016:30 - 22:59
QRTEA.US01:2016:30 - 22:59
QRVO.US01:2016:30 - 22:59
QS.US01:2016:30 - 22:59
RACE.US01:2016:30 - 22:59
RAD.US01:2016:30 - 22:59
RBLX.US01:2016:30 - 22:59
RCL.US01:2016:30 - 22:59
RE.US01:2016:30 - 22:59
REG.US01:2016:30 - 22:59
REGN.US01:2016:30 - 22:59
RF.US01:2016:30 - 22:59
RGLD.US01:2016:30 - 22:59
RH.US01:2016:30 - 22:59
RHI.US01:2016:30 - 22:59
RIG.US01:2016:30 - 22:59
RIOT.US01:2016:30 - 22:59
RIVN.US01:2016:30 - 22:59
RKT.US01:2016:30 - 22:59
RL.US01:2016:30 - 22:59
RMD.US01:2016:30 - 22:59
RNG.US01:2016:30 - 22:59
RNR.US01:2016:30 - 22:59
ROK.US01:2016:30 - 22:59
ROKU.US01:2016:30 - 22:59
ROP.US01:2016:30 - 22:59
ROST.US01:2016:30 - 22:59
RRC.US01:2016:30 - 22:59
RS.US01:2016:30 - 22:59
RSG.US01:2016:30 - 22:59
RTX.US01:2016:30 - 22:59
RUN.US01:2016:30 - 22:59
RVTY.US01:2016:30 - 22:59
RYAAY.US01:2016:30 - 22:59
RYN.US01:2016:30 - 22:59
SABR.US01:2016:30 - 22:59
SAN.US01:2016:30 - 22:59
SAP.US01:2016:30 - 22:59
SAVE.US01:2016:30 - 22:59
SBUX.US01:2016:30 - 22:59
SCHW.US01:2016:30 - 22:59
SDC.US01:2016:30 - 22:59
SE.US01:2016:30 - 22:59
SELB.US01:2016:30 - 22:59
SENS.US01:2016:30 - 22:59
SFIX.US01:2016:30 - 22:59
SFM.US01:2016:30 - 22:59
SGEN.US01:2016:30 - 22:59
SHAK.US01:2016:30 - 22:59
SHOP.US01:2016:30 - 22:59
SHW.US01:2016:30 - 22:59
SIG.US01:2016:30 - 22:59
SIRI.US01:2016:30 - 22:59
SIVB.US01:2016:30 - 22:59
SIX.US01:2016:30 - 22:59
SJM.US01:2016:30 - 22:59
SKX.US01:2016:30 - 22:59
SLB.US01:2016:30 - 22:59
SLCA.US01:2016:30 - 22:59
SLG.US01:2016:30 - 22:59
SLM.US01:2016:30 - 22:59
SMAR.US01:2016:30 - 22:59
SMG.US01:2016:30 - 22:59
SNOW.US01:2016:30 - 22:59
SNPS.US01:2016:30 - 22:59
SNY.US01:2016:30 - 22:59
SO.US01:2016:30 - 22:59
SOFI.US01:2016:30 - 22:59
SOHU.US01:2016:30 - 22:59
SONO.US01:2016:30 - 22:59
SONY.US01:2016:30 - 22:59
SPCE.US01:2016:30 - 22:59
SPG.US01:2016:30 - 22:59
SPGI.US01:2016:30 - 22:59
SPLK.US01:2016:30 - 22:59
SPOT.US01:2016:30 - 22:59
SPR.US01:2016:30 - 22:59
SPWH.US01:2016:30 - 22:59
SPWR.US01:2016:30 - 22:59
SQ.US01:2016:30 - 22:59
SQM.US01:2016:30 - 22:59
SQQQ.US01:2016:30 - 22:59
SRCL.US01:2016:30 - 22:59
SRE.US01:2016:30 - 22:59
SSNC.US01:2016:30 - 22:59
STLA.US01:2016:30 - 22:59
STLD.US01:2016:30 - 22:59
STT.US01:2016:30 - 22:59
STX.US01:2016:30 - 22:59
STZ.US01:2016:30 - 22:59
SU.US01:2016:30 - 22:59
SUM.US01:2016:30 - 22:59
SVC.US01:2016:30 - 22:59
SWBI.US01:2016:30 - 22:59
SWK.US01:2016:30 - 22:59
SWKS.US01:2016:30 - 22:59
SWN.US01:2016:30 - 22:59
SXC.US01:2016:30 - 22:59
SYF.US01:2016:30 - 22:59
SYK.US01:2016:30 - 22:59
SYNA.US01:2016:30 - 22:59
SYY.US01:2016:30 - 22:59
T.US01:2016:30 - 22:59
TAL.US01:2016:30 - 22:59
TAP.US01:2016:30 - 22:59
TCOM.US01:2016:30 - 22:59
TDOC.US01:2016:30 - 22:59
TDY.US01:2016:30 - 22:59
TEAM.US01:2016:30 - 22:59
TECK.US01:2016:30 - 22:59
TEL.US01:2016:30 - 22:59
TEO.US01:2016:30 - 22:59
TER.US01:2016:30 - 22:59
TEVA.US01:2016:30 - 22:59
TFC.US01:2016:30 - 22:59
TFX.US01:2016:30 - 22:59
TGI.US01:2016:30 - 22:59
TGNA.US01:2016:30 - 22:59
TGT.US01:2016:30 - 22:59
THC.US01:2016:30 - 22:59
THO.US01:2016:30 - 22:59
TJX.US01:2016:30 - 22:59
TLRY.US01:2016:30 - 22:59
TM.US01:2016:30 - 22:59
TME.US01:2016:30 - 22:59
TMO.US01:2016:30 - 22:59
TMUS.US01:2016:30 - 22:59
TNET.US01:2016:30 - 22:59
TPH.US01:2016:30 - 22:59
TPR.US01:2016:30 - 22:59
TRI.US01:2016:30 - 22:59
TRIP.US01:2016:30 - 22:59
TRMB.US01:2016:30 - 22:59
TRN.US01:2016:30 - 22:59
TROW.US01:2016:30 - 22:59
TRV.US01:2016:30 - 22:59
TRVG.US01:2016:30 - 22:59
TSCO.US01:2016:30 - 22:59
TSLA.US01:2016:30 - 22:59
TSM.US01:2016:30 - 22:59
TSN.US01:2016:30 - 22:59
TTC.US01:2016:30 - 22:59
TTCF.US01:2016:30 - 22:59
TTD.US01:2016:30 - 22:59
TTE.US01:2016:30 - 22:59
TTWO.US01:2016:30 - 22:59
TUP.US01:2016:30 - 22:59
TWLO.US01:2016:30 - 22:59
TWOU.US01:2016:30 - 22:59
TXN.US01:2016:30 - 22:59
TXRH.US01:2016:30 - 22:59
TXT.US01:2016:30 - 22:59
U.US01:2016:30 - 22:59
UA.US01:2016:30 - 22:59
UAA.US01:2016:30 - 22:59
UAL.US01:2016:30 - 22:59
UBER.US01:2016:30 - 22:59
UBS.US01:2016:30 - 22:59
UDR.US01:2016:30 - 22:59
UI.US01:2016:30 - 22:59
ULTA.US01:2016:30 - 22:59
UMC.US01:2016:30 - 22:59
UNFI.US01:2016:30 - 22:59
UNH.US01:2016:30 - 22:59
UNM.US01:2016:30 - 22:59
UNP.US01:2016:30 - 22:59
UPS.US01:2016:30 - 22:59
UPST.US01:2016:30 - 22:59
UPWK.US01:2016:30 - 22:59
URBN.US01:2016:30 - 22:59
URI.US01:2016:30 - 22:59
USB.US01:2016:30 - 22:59
USFD.US01:2016:30 - 22:59
V.US01:2016:30 - 22:59
VALE.US01:2016:30 - 22:59
VEON.US01:2016:30 - 22:59
VFC.US01:2016:30 - 22:59
VFS.US01:2016:30 - 22:59
VIAV.US01:2016:30 - 22:59
VIPS.US01:2016:30 - 22:59
VIR.US01:2016:30 - 22:59
VIRT.US01:2016:30 - 22:59
VLO.US01:2016:30 - 22:59
VMC.US01:2016:30 - 22:59
VMI.US01:2016:30 - 22:59
VMW.US01:2016:30 - 22:59
VOD.US01:2016:30 - 22:59
VRSK.US01:2016:30 - 22:59
VRSN.US01:2016:30 - 22:59
VRTX.US01:2016:30 - 22:59
VTR.US01:2016:30 - 22:59
VTRS.US01:2016:30 - 22:59
VZ.US01:2016:30 - 22:59
W.US01:2016:30 - 22:59
WAT.US01:2016:30 - 22:59
WB.US01:2016:30 - 22:59
WBA.US01:2016:30 - 22:59
WCC.US01:2016:30 - 22:59
WDAY.US01:2016:30 - 22:59
WDC.US01:2016:30 - 22:59
WEC.US01:2016:30 - 22:59
WEN.US01:2016:30 - 22:59
WFC.US01:2016:30 - 22:59
WHR.US01:2016:30 - 22:59
WISH.US01:2016:30 - 22:59
WIX.US01:2016:30 - 22:59
WKC.US01:2016:30 - 22:59
WKHS.US01:2016:30 - 22:59
WLK.US01:2016:30 - 22:59
WM.US01:2016:30 - 22:59
WMB.US01:2016:30 - 22:59
WMG.US01:2016:30 - 22:59
WMS.US01:2016:30 - 22:59
WMT.US01:2016:30 - 22:59
WPC.US01:2016:30 - 22:59
WPM.US01:2016:30 - 22:59
WRB.US01:2016:30 - 22:59
WRK.US01:2016:30 - 22:59
WSM.US01:2016:30 - 22:59
WTW.US01:2016:30 - 22:59
WU.US01:2016:30 - 22:59
WVE.US01:2016:30 - 22:59
WY.US01:2016:30 - 22:59
WYNN.US01:2016:30 - 22:59
X.US01:2016:30 - 22:59
XEL.US01:2016:30 - 22:59
XOM.US01:2016:30 - 22:59
XPEV.US01:2016:30 - 22:59
XRAY.US01:2016:30 - 22:59
XRX.US01:2016:30 - 22:59
YELP.US01:2016:30 - 22:59
YUM.US01:2016:30 - 22:59
YUMC.US01:2016:30 - 22:59
YY.US01:2016:30 - 22:59
Z.US01:2016:30 - 22:59
ZBH.US01:2016:30 - 22:59
ZBRA.US01:2016:30 - 22:59
ZI.US01:2016:30 - 22:59
ZION.US01:2016:30 - 22:59
ZM.US01:2016:30 - 22:59
ZOM.US01:2016:30 - 22:59
ZS.US01:2016:30 - 22:59
ZTO.US01:2016:30 - 22:59
ZTS.US01:2016:30 - 22:59
SymbolCommissionLeverageTrading Hours
1COV.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
8TRA.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
ADS.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
AFX.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
AIR.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
AIXA.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
ALV.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
AT1.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
B4B.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
BAS.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
BAYN.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
BC8.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
BEI.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
BMW.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
BNR.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
BOSS.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
BVB.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
CBK.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
CEC.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
CON.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
DB1.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
DBK.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
DEQ.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
DHER.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
DHL.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
DTE.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
DUE.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
DWNI.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
DWS.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
ENR.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
EOAN.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
EVK.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
EVT.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
FIE.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
FME.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
FNTN.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
FRA.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
FRE.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
FTK.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
G1A.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
G24.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
GBF.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
GXI.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
HEI.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
HEN3.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
HFG.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
HLAG.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
HNR1.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
HOT.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
IFX.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
KBX.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
KCO.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
KGX.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
KRN.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
LEG.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
LHA.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
LXS.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
MBG.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
MRK.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
MTX.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
MUV2.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
NDA.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
NDX1.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
NEM.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
NOEJ.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
O2D.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
P911.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
PAH3.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
PBB.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
PSM.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
PUM.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
QIA.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
RAA.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
RHK.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
RHM.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
RRTL.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
RWE.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
S92.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
SAP.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
SDF.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
SGL.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
SHL.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
SIE.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
SMHN.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
SOW.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
SRT3.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
SY1.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
SZG.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
SZU.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
TEG.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
TKA.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
TLX.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
TUI1.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
UN01.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
UTDI.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
VAR1.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
VNA.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
VOW.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
VOW3.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
WAF.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
WCH.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
ZAL.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
ZIL2.DE01:2010:03-14:00, 14:03-18:30
SymbolCommissionLeverageTrading Hours
AAF.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
AAL.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ABDN.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ABF.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ADM.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
AHT.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
AML.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ANTO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
AO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ASC.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ASHM.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
AUTO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
AV.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
AZN.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BAB.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BAES.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BARC.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BATS.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BBY.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BDEV.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BHP.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BKG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BLND.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BNZL.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BP.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BRBY.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BT.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
BVIC.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
CCH.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
CCL.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
CEY.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
CNA.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
CPG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
CPI.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
CRDA.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
CRH.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
CSPX.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
CURY.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
DCC.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
DGE.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
DLG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
DNLM.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
DOM.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
DRX.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ECM.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ELM.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
EMG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ENT.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
EXPN.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
EZJ.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
FERG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
FGP.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
FLTR.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
FRAS.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
FRES.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
GLEN.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
GNC.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
GRG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
GSK.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
HAS.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
HIK.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
HL.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
HLMA.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
HMSO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
HOC.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
HSBA.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
HSX.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
HWDN.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
IAG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
IB01.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
IBTA.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ICP.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
IGG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
IHG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
III.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
IMB.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
INCH.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
INF.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
INVP.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
IPO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ITRK.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ITV.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
JD.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
JET.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
JMAT.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
JUP.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
JUST.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
KGF.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
LAND.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
LGEN.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
LLOY.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
LSEG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
MAB.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
MARS.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
MKS.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
MNDI.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
MNG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
MONY.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
MRO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
MTO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
MTRO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
NETW.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
NG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
NWG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
NXT.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
OCDO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
PAG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
PAGE.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
PAY.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
PETS.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
PFC.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
PHNX.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
PLUS.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
PNN.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
PRU.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
PSH.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
PSN.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
PSON.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
REL.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
RIO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
RKT.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
RMV.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ROO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ROR.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
RR.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
RTO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SBRY.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SDR.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SFOR.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SGE.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SGRO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SHEL.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SHI.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SKG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SMDS.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SMIN.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SMT.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SN.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SPT.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SPX.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SSE.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
STAN.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
STJ.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SVT.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
THG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
TLPR.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
TLW.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
TPK.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
TRST.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
TSCO.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
TUI.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
TW.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
ULVR.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
UU.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
VCT.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
VOD.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
VSVS.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
VTY.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
WEIR.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
WG.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
WIZZ.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
WPP.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
WTB.UK01:2010:00-14:00, 14:02-18:30
SymbolCommissionLeverageTrading Hours
AC.FR01:2010:01 - 18:30
ACA.FR01:2010:01 - 18:30
ADP.FR01:2010:01 - 18:30
AF.FR01:2010:01 - 18:30
AI.FR01:2010:01 - 18:30
AIR.FR01:2010:01 - 18:30
AKE.FR01:2010:01 - 18:30
ALO.FR01:2010:01 - 18:30
AMUN.FR01:2010:01 - 18:30
ATO.FR01:2010:01 - 18:30
BB.FR01:2010:01 - 18:30
BIM.FR01:2010:01 - 18:30
BN.FR01:2010:01 - 18:30
BNP.FR01:2010:01 - 18:30
BOL.FR01:2010:01 - 18:30
CA.FR01:2010:01 - 18:30
CAP.FR01:2010:01 - 18:30
CDI.FR01:2010:01 - 18:30
CGG.FR01:2010:01 - 18:30
CO.FR01:2010:01 - 18:30
COV.FR01:2010:01 - 18:30
CS.FR01:2010:01 - 18:30
DEC.FR01:2010:01 - 18:30
DG.FR01:2010:01 - 18:30
DIM.FR01:2010:01 - 18:30
DSY.FR01:2010:01 - 18:30
EDEN.FR01:2010:01 - 18:30
EL.FR01:2010:01 - 18:30
EN.FR01:2010:01 - 18:30
ENGI.FR01:2010:01 - 18:30
ETL.FR01:2010:01 - 18:30
FR.FR01:2010:01 - 18:30
GET.FR01:2010:01 - 18:30
GLE.FR01:2010:01 - 18:30
HO.FR01:2010:01 - 18:30
IPN.FR01:2010:01 - 18:30
KER.FR01:2010:01 - 18:30
LI.FR01:2010:01 - 18:30
LR.FR01:2010:01 - 18:30
MC.FR01:2010:01 - 18:30
MERY.FR01:2010:01 - 18:30
ML.FR01:2010:01 - 18:30
MMB.FR01:2010:01 - 18:30
NEX.FR01:2010:01 - 18:30
NK.FR01:2010:01 - 18:30
OR.FR01:2010:01 - 18:30
ORA.FR01:2010:01 - 18:30
ORP.FR01:2010:01 - 18:30
POM.FR01:2010:01 - 18:30
PUB.FR01:2010:01 - 18:30
RI.FR01:2010:01 - 18:30
RMS.FR01:2010:01 - 18:30
RNO.FR01:2010:01 - 18:30
RUI.FR01:2010:01 - 18:30
RXL.FR01:2010:01 - 18:30
SAF.FR01:2010:01 - 18:30
SAN.FR01:2010:01 - 18:30
SCR.FR01:2010:01 - 18:30
SESG.FR01:2010:01 - 18:30
SGO.FR01:2010:01 - 18:30
STLA.FR01:2010:01 - 18:30
STMPA.FR01:2010:01 - 18:30
SU.FR01:2010:01 - 18:30
SW.FR01:2010:01 - 18:30
TEP.FR01:2010:01 - 18:30
TFI.FR01:2010:01 - 18:30
TTE.FR01:2010:01 - 18:30
UBI.FR01:2010:01 - 18:30
URW.FR01:2010:01 - 18:30
VIE.FR01:2010:01 - 18:30
VIV.FR01:2010:01 - 18:30
VK.FR01:2010:01 - 18:30
TẤT CẢ CÁC LOẠI TÀI KHOẢN
Biểu tượng Nhiệm vụ % Yêu cầu Ký quỹĐòn bẩy Giờ giao dịch
A.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
AAL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AAP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AAPL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ABBV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ABC.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
ABT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ACN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ADBE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ADI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ADM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ADP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ADSK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AEE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AEP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AES.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AFL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AIG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AIZ.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
AJG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AKAM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ALB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ALGN.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
ALK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ALL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ALLE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AMAT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AMD.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
AME.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AMGN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AMP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AMT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AMZN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ANET.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
ANSS.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
AON.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AOS.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
APA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
APD.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
APH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
APTV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ASML.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
ATO.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
ATVI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AVB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AVGO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AWK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AXP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
AZO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BAC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BAX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BBY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BDX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BEN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BIDU.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BIIB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BIO.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
BK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BKNG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BKR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BLK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BMY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BR.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
BSX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BWA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
BXP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
C.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CAG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CAH.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
CAT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CBOE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CCI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CCL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CDNS.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
CDW.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
CE.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
CFG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CHKP.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
CHRW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CHTR.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
CI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CINF.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CLX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CMA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CMCSA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CME.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CMG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CMI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CMS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CNC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CNP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
COF.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
COO.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
COP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
COST.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CPB.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
CPRT.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
CRL.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
CRM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CSCO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CSX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CTAS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CTLT.US 0 30% 1:3 16:30 - 23:59
CTSH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CVS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CVX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
CZR.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
D.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DAL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DFS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DGX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DHI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DHR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DIS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DISH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DLR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DLTR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DOCU.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
DOV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DPZ.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
DTE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DUK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DVA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DVN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
DXC.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
DXCM.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
EA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EBAY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ECL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ED.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EIX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ELV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EMN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EMR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ENPH.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
EOG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EQIX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EQR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ES.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ESS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ETN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ETR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ETSY.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
EW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EXC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EXPD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
EXPE.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
EXR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
F.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FANG.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
FAST.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FCX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FDX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FFIV.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
FI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FIS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FITB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FLT.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
FOX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FOXA.US 0 100% 1:1 16:30 - 23:59
FRT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
FTNT.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
FTV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GILD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GIS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GLW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GNRC.US 0 100% 1:1 16:30 - 23:59
GOOG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GPC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GPN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GPS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GRMN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
GWW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HAL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HAS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HBAN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HBI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HCA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HES.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HIG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HII.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
HLT.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
HOLX.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
HON.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HPE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HPQ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HRL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HSIC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HST.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HSY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HUM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
HWM.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
IBM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ICE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
IDXX.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
IFF.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ILMN.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
INCY.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
INTC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
INTU.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
IP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
IPG.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
IPGP.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
IQV.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
IR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
IRM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ISRG.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
IT.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
ITW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
IVZ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
J.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
JBHT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
JCI.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
JD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
JNJ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
JNPR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
JPM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
K.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KDP.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
KEY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KHC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KIM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KLAC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KMB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KMI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KMX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
KR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
L.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LDOS.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
LEG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LEN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LHX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LKQ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LLY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LMT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LNC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LNT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LOW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LRCX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LULU.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
LUMN.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
LUV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LVS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LYB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
LYV.US 0 30% 1:3 16:30 - 23:59
MA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MAR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MAS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MCD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MCHP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MCK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MCO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MDLZ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MDT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MELI.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
MET.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
META.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MGM.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
MKC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MKTX.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
MLM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MMC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MMM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MNST.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MOS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MPC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MPWR.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
MRK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MRNA.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
MRO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MRVL.US 0 100% 1:1 16:30 - 23:59
MSCI.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
MSFT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MSI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MTB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
MTD.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
MU.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NCLH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NDAQ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NEE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NEM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NFLX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NKE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NOC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NOW.US 0 30% 1:3 16:30 - 23:59
NRG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NSC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NTAP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NTES.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NTRS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NUE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NVDA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NWL.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
NWSA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
NXPI.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
O.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ODFL.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
OKE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
OKTA.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
OMC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ORCL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ORLY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
OXY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PAYC.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
PAYX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PCAR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PDD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PEG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PENN.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
PEP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PFE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PFG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PGR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PHM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PLD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PNC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PNR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PNW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
POOL.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
PPG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PPL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PRGO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PRU.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PSA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PSX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PTC.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
PTON.US 0 100% 1:1 16:30 - 23:59
PVH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PWR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PXD.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
PYPL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
QCOM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
QRVO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RCL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RE.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
REG.US 0 100% 1:1 16:30 - 23:59
REGN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RF.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RHI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RMD.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
ROK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ROP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ROST.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RSG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RTX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
RVTY.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
SBUX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SCHW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SGEN.US 0 30% 1:3 16:30 - 23:59
SHW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SIRI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SIVB.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
SJM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SLB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SNPS.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
SO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SPG.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SPGI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SPLK.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
SRE.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
STT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
STX.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
STZ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SWK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SWKS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SYF.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SYK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
SYY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
T.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TAP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TCOM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TDY.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
TEL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TER.US 0 30% 1:3 16:30 - 23:59
TFC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TFX.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
TGT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TJX.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TMO.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
TMUS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TPR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TRMB.US 0 30% 1:3 16:30 - 23:59
TROW.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TRV.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TSCO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TSLA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TSN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TTWO.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
TXN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
TXT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
UAA.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
UAL.US 0 28% 1:4 16:30 - 23:59
UDR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ULTA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
UNH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
UNM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
UNP.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
UPS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
URI.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
USB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
V.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VFC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VLO.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VMC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VRSK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VRSN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VRTX.US 0 25% 1:4 16:30 - 23:59
VTR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VTRS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
VZ.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WAT.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
WBA.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WDAY.US 0 20% 1:5 16:30 - 23:59
WDC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WEC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WFC.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WHR.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WMB.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WMT.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WRK.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WU.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
WYNN.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
XEL.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
XOM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
XRAY.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
YUM.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ZBH.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ZBRA.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
ZION.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59
ZM.US 0 35% 1:3 16:30 - 23:59
ZTS.US 0 5% 1:20 16:30 - 23:59

Giao dịch đa thiết bị

Làm chủ giao dịch CFD cổ phiếu của bạn với MT5, nền tảng mạnh mẽ có sẵn trên tất cả các thiết bị. Vẽ biểu đồ với độ chính xác, tận dụng các chỉ báo tiên tiến và thực hiện giao dịch một cách hiệu quả, dù ở bất kỳ đâu.

Trade on all devices

Học giao dịch CFDS

Học viện Taurex cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào một loạt các buổi hội thảo trực tuyến, bài viết, kiến thức chuyên gia và nhiều hơn nữa, được thiết kế cho các chuyên gia ở mọi trình độ kinh nghiệm

QUAN TÂM?

HÃY BẮT ĐẦU VỚI HỌC VIÊN TAUREX NGAY HÔM NAY!

Câu hỏi thường gặp về Giao dịch CFD Cổ phiếu

Tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về giao dịch cổ phiếu CFDs trên Taurex, bao gồm các chủ đề về thiết lập tài khoản, nền tảng, điều khoản giao dịch và hơn thế nữa

Cổ phiếu CFDs là gì?
Cổ phiếu/ Cổ phiếu CFDs là công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà giao dịch đặt cược vào sự thay đổi giá của các cổ phiếu của các công ty cá nhân mà không cần sở hữu các cổ phiếu tương ứng CFDs đại diện cho hiệu suất của các cổ phiếu cơ bản, cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội thu lợi nhuận từ thị trường tăng và giảm Sự hiểu biết rõ về các rủi ro liên quan và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro đúng đắn, chẳng hạn thiết lập các lệnh dừng lỗ, và sử dụng vị thế, khối lượng giao dịch phù hợp là rất quan trọng
Spread là gì và chúng ảnh hưởng thế nào đến giao dịch
Spread đề cập khoảng cách giữa giá mua và giá bán mà khách hàng có thể thực hiện khi giao dịch cổ phiếu CFDS với Taurex Những spread này đại diện giá mua và giá bán của hợp đồng CFDs Speard hẹp có thể mang lại lợi ích cho nhà giao dịch vì giúp giảm thiểu chi phí giao dịch Với mức spread cực kỳ thấp của chúng tôi, nhà giao dịch có thể mở và đóng các vị thế một cách hiệu quả hơn và hợp lý hơn với mức độ biến động giá
Có phí giữ lệnh lệnh qua đêm cho việc giữ các vị thế chứng khoáng không?
Taurex có thể áp dụng phí qua đêm, còn được gọi là tỉ lệ hoán đổi hoặc phí tính lại cho việc giữ các vị thế chứng khoán CFDs qua đêm Những khoản phí này liên quan đến chi phí để duy trì một vị thế kí quỹ vượt quá giá đóng cửa của thị trường Tỉ lệ phí phụ thuộc vào cổ phiếu cơ bản, lãi suất hiện hành và điều kiện thị trường Bạn nên tìm hiểu về bảng chính sách giá của chúng tôi nhằm hiểu rõ hơn các hoán đổi có thể áp dụng
Tôi có thể bán khống với cổ phiếu CFDs tại Taurex?
Có, một trong những quyền lợi đặc trưng của giao dịch CFD là khả năng bán khống trên cổ phiếu CFDs Going short có nghĩa là bạn có thể thu lợi từ sự giảm giá bằng cách bán hợp đồng CFDs mà không sở hữu các cổ phiếu cơ bản Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các giao dịch CFD, bao gồm going short, mang theo một số rủi ro nhất định Giía trị của cổ phiếu CFDs có thể dao động nhanh chóng, và nếu giá đối với vị thế thay đổi theo chiều không mong muốn, bạn có thể gánh chịu tổn thất
Tôi có thể giao dịch cổ phiếu CFDs với Taurex khi sử dụng các loại lệnh khác nhau?
Có, Taurex thường hỗ trợ đa dạng các loại lệnh giao dịch cho các CFDs cổ phiếu Điều này bao gồm các lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng Lệnh thị trường được thực hiện với giá thị trường hiện tại, lệnh giới hạn cho phép bạn đặt giá nhập hoặc giá thoát cụ thể cho giao dịch của bạn, và lệnh dừng được sử dụng để kích hoạt một giao dịch khi đạt đến một mức giá nhất định.
Cổ phiếu CFDs là gì?
Cổ phiếu/ Cổ phiếu CFDs là công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà giao dịch đặt cược vào sự thay đổi giá của các cổ phiếu của các công ty cá nhân mà không cần sở hữu các cổ phiếu tương ứng CFDs đại diện cho hiệu suất của các cổ phiếu cơ bản, cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội thu lợi nhuận từ thị trường tăng và giảm Sự hiểu biết rõ về các rủi ro liên quan và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro đúng đắn, chẳng hạn thiết lập các lệnh dừng lỗ, và sử dụng vị thế, khối lượng giao dịch phù hợp là rất quan trọng
Spread là gì và chúng ảnh hưởng thế nào đến giao dịch
Spread đề cập khoảng cách giữa giá mua và giá bán mà khách hàng có thể thực hiện khi giao dịch cổ phiếu CFDS với Taurex Những spread này đại diện giá mua và giá bán của hợp đồng CFDs Speard hẹp có thể mang lại lợi ích cho nhà giao dịch vì giúp giảm thiểu chi phí giao dịch Với mức spread cực kỳ thấp của chúng tôi, nhà giao dịch có thể mở và đóng các vị thế một cách hiệu quả hơn và hợp lý hơn với mức độ biến động giá
Có phí giữ lệnh lệnh qua đêm cho việc giữ các vị thế chứng khoáng không?
Taurex có thể áp dụng phí qua đêm, còn được gọi là tỉ lệ hoán đổi hoặc phí tính lại cho việc giữ các vị thế chứng khoán CFDs qua đêm Những khoản phí này liên quan đến chi phí để duy trì một vị thế kí quỹ vượt quá giá đóng cửa của thị trường Tỉ lệ phí phụ thuộc vào cổ phiếu cơ bản, lãi suất hiện hành và điều kiện thị trường Bạn nên tìm hiểu về bảng chính sách giá của chúng tôi nhằm hiểu rõ hơn các hoán đổi có thể áp dụng
Tôi có thể bán khống với cổ phiếu CFDs tại Taurex?
Có, một trong những quyền lợi đặc trưng của giao dịch CFD là khả năng bán khống trên cổ phiếu CFDs Going short có nghĩa là bạn có thể thu lợi từ sự giảm giá bằng cách bán hợp đồng CFDs mà không sở hữu các cổ phiếu cơ bản Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các giao dịch CFD, bao gồm going short, mang theo một số rủi ro nhất định Giía trị của cổ phiếu CFDs có thể dao động nhanh chóng, và nếu giá đối với vị thế thay đổi theo chiều không mong muốn, bạn có thể gánh chịu tổn thất
Tôi có thể giao dịch cổ phiếu CFDs với Taurex khi sử dụng các loại lệnh khác nhau?
Có, Taurex thường hỗ trợ đa dạng các loại lệnh giao dịch cho các CFDs cổ phiếu Điều này bao gồm các lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng Lệnh thị trường được thực hiện với giá thị trường hiện tại, lệnh giới hạn cho phép bạn đặt giá nhập hoặc giá thoát cụ thể cho giao dịch của bạn, và lệnh dừng được sử dụng để kích hoạt một giao dịch khi đạt đến một mức giá nhất định.

Xin Lỗi!

Quyền truy cập vào tradetaurex.com
không khả dụng ở khu vực của bạn.

tradetaurex.com  được yêu cầu tuân thủ luật pháp toàn cầu và do đó thông tin trên trang này không hướng tới cư dân của Hoa Kỳ, Canada, Bắc Triều Tiên, Iran, Myanmar, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc bất kỳ quốc gia cụ thể nào và không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở quốc gia hoặc khu vực pháp lý mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.